Výroba sudov Pukanec

Debnárstvo v Pukanci súviselo s tunajším baníctvom a vinohradníctvom, hoci debnárske nádoby sa v minulosti používali na množstvo ďalších účelov. Používali sa na nosenie a uskladňovanie vody, kapusty, mäsa, pranie a umývanie.

Debnársky cech vznikol v Pukanci medzi prvým v roku 1636. V 18. a 19. storočí sa v kronikách spomína spoločný cech debnárov, kolárov a kováčov. V roku 1872 boli cechy zrušené a na základe nového zákona pretvorené na spolky. Pukanský debnársky spolok patril medzi najvýznamnejšie a pretrvával aj v období 1. ČSR.

V roku 1950 sa pukanskí drevoremeselníci dobrovolne poskladali na založenie spoločnej dielne. Vznikol tak podnik s názvom Drevoremeslá obce Pukanec, v ktorom sa vyrábali sudy, kade, okná, nábytok, rekreačné chaty a i.

Drevárska výroba tak postupne začala upadaťv dôsledku rozvoja smaltovní.

Sudy Pukanec, Za Múrom 19, 821 07 Pukanec; poslat email